Tuesday, 11 October 2011

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2 KSSR


RPH BM KSSR SK


KELAS/MASA/MATA PELAJARAN
STRATEGI PEMBELAJARAN
CATATAN/IMPAK
KELAS:
2 Maju

MASA:
7.40 – 8.40 Pagi

MATA PELAJARAN:
Bahasa Malaysia
TEMA/TAJUK : Kesihatan dan Kebersihan -  
                           Kebersihan di dalam kelas
SP: 1.3.1 / Literasi 3.2
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid Berupaya untuk:
1.      Mendengar dan memberikan respon terhadap 4 ayat perintah silaan dan ayat perintah larangan.
AKTIVITI:
1.      Murid diminta memberi respon berpandukan arahan guru.
2.      Permainan kotak beracun (murid yang terpilih akan mencabut nombor  yang terdapat dalam kotak dan klik nombor di komputer)
3.      Murid dipaparkan arahan berdasarkan nombor yang dipilih oleh murid melalui LCD.
4.      Murid akan membaca arahan tersebut dan memberi respon.
5.       Murid menyiapkan lembaran kerja dengan memilih ayat perintah silaan dan ayat perintah larangan.Lembaran Kerja-kumpulan 2.doc

Aktiviti Literasi :
1.      Membaca suku kata tertutup.

EMK: TMK – Komputer
           Nilai Murni – Kebersihan, Bertanggungjawab
           Pendidikan Alam Sekitar
         
ABM: LCD, Komputer,Kotak Beracun, Lembaran Kerja.

PENILAIAN: Murid memberi respon terhadap
                      arahan yang diberi.
REFLEKSI:
22 orang daripada 24 orang murid telah mencapai objektif.

2 orang murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.


RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2 KSSR SJKC


Mata Pelajaran / Kelas
Bahasa Melaysia / 2 Cemerlang

Tema / Tajuk

Kekeluargaan / Keluarga Harmoni
Masa
8.00 – 9.00 Pagi

Standard pembelajaran

3.3.3

Objektif pembelajaran
Murid berupaya :
1.     Membina dan menulis empat ayat jawapan dengan betul.
2.    Melengkapkan lima ayat mudah dengan betul.
Aktiviti pengajaran dan
pembelajaran
1.     Murid membaca dan memahami petikan yang ditayangkan.
2.    Murid menulis jawapan soalan pemahaman berdasarkan petikan.
3.    Murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.
4.    Murid memadankan  ayat yang lengkap dengan menggunakan komputer.
5.    Murid menyalin semula ayat di dalam lembaran kerja.
Elemen Merentas Kurikulum
1.     TMK
2.    Nilai murni : Kasih sayang, kerjasama, menjaga 
                              kebersihan.
3.    Ilmu : Pendidikan Moral
Penilaian pengajaran dan
pembelajaran
1.     Murid boleh menulis dan melengkapkan ayat dengan betul.
Refleksi
1.     25 daripada 30 orang murid dapat menulis jawapan dengan betul.
2.    Lima orang murid diberi bimbingan.


No comments:

Post a Comment