Friday, 30 September 2011

Contoh RPH PJ Tahun 2 2011 KSSR  1.  
Mata pelajaran dan Kelas: 
Pendidikan Jasmani Tahun 2 Hijau
  1.  
Tema / tajuk:
Pukul Bola Atas Tee
  1.  
Masa: 8.00 – 8.30 pagi
  1.  
Standard pembelajaran : 1.4.8
                                         2.3.3
                                         5.2.2                
  1.  
Objektif pembelajaran:
Berkebolehan memukul bola di atas tee menggunakan pemukul.                               
  1.  
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1.  Memanaskan badan.
2.  Melakukan aktiviti memukul bola atas tee seperti:
     a. pukul bola atas tee
     b. pukul bola dan lari
3.  Permainan kecil.
4.  Menyejukkan badan.
  1.  
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Keusahawanan- sikap keusahawanan
  1.  
Bahan Bantu Belajar :  skital, tee, bat sofbol, bola span, gelung atau bakul.
  1.  
Penilaian pengajaran dan pembelajaran:
Lembaran kerja- Tandakan (√) pada gambar yang menunjukkan cara memukul bola di atas tee yang betul.
  1.  
Refleksi :
i.   25 daripada 28 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
ii.  Tiga orang murid diberi aktiviti pemulihan semasa P&P.


No comments:

Post a Comment